Cenník
Akcia pre prvých 50 členov
Mesačné členstvo

89 €

/ mesiac

Ročné členstvo

899 €

75€/ mesiac


jednorazový tréning CF 9€

kruhový tréning 7€open gym 6€